Netsommerhusudlejning.dk

                                                                                                                                                 

Forsiden            Lejebetingelser            Udlejer            Kontakt

1. Lejebeviset

Lejebeviset bekræfter lejeaftalen indgået mellem lejer og ejer, idet Netsommerhusudlejning.dk forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Ved indbetaling af depositumet er lejebeviset bindende. Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Der må ikke sættes telt eller campingvogn op på grunden.

2. Rengøring og skader

Huset skal efterlades i ryddelig og rengjort stand, evt. manglende rengøring fratrækkes depositumet. Lejer er forpligtede til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. skulle opstå på hus eller inventar.

3. Forsikring af lejer

I forbindelse med denne aftale er der ikke fra Netsommerhusudlejning.dk´s side tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskade som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Hverken ejer eller Netsommerhusudlejning.dk  kan drages til ansvar over for lejer pga. force majeure, insektplage, tyveri eller lignende.

4. Betalingsbetingelser

Huset er først reserveret når depositumet er betalt. Dette refunderes når nøglen er sendt retur. Selve lejebeløbet skal betales senest på den angivne dato, ellers annulleres lejeaftalen og depositumet mistes. Ved opsigelse af lejemålet mere end 14 dage før ankomst refunderes 50 % af lejebeløbet.

5. Afregning af forbrug

El afregnes med 3 kr/kw, modregnes i depositumet. Aflæsning af el påhviler lejer ved ankomst og afrejse.

 

Netsommerhusudlejning.dk                ulla@netsommerhusudlejning.dk                +45 4673 0255 / + 45 4135 2567