1. Lejebeviset

Lejebeviset bekræfter lejeaftalen indgået mellem lejer og ejer, idet Netsommerhusudlejning.dk forestår formidlingsarbejdet mellem disse. Ved indbetaling af depositummet er lejebeviset bindende. Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det i beskrivelsen angivne antal. Der må ikke sættes telt eller campingvogn op på grunden. Hos os finder i sommerhuse tæt på naturen, luksushuse, ferielejligheder eller pool/aktivitetshuse op til 14 personer Der må ikke oplades el biler. Rygning er forbudt i alle huse.

2. Rengøring og skader

Huset skal efterlades i ryddelig og rengjort stand, evt. manglende rengøring fratrækkes depositumet. Lejer er forpligtede til at erstatte alle selvforvoldte skader, der under opholdet evt. skulle opstå på hus eller inventar.

3. Forsikring af lejer

I forbindelse med denne aftale er der ikke fra Netsommerhusudlejning.dk´s side tegnet nogen forsikring til dækning af person- eller tingskade som måtte opstå for lejer og dennes ledsagere under afvikling af lejemålet. Hverken ejer eller Netsommerhusudlejning.dk kan drages til ansvar over for lejer pga. force majeure, insektplage, tyveri eller lignende.

4. Betalingsbetingelser

Huset er først reserveret når depositummet er betalt. Dette refunderes når nøglen er sendt retur. Selve lejebeløbet skal betales senest på den angivne dato, ellers annulleres lejeaftalen og depositummet mistes (max 1500 kr). Ved opsigelse af lejemålet mere end 14 dage før ankomst refunderes 50 % af lejebeløbet samt det fulde depositum

5. Afregning af forbrug

Forbrugspriser vil fremgå af lejeaftalen, og modregnes depositummet. Aflæsning af el påhviler lejer ved ankomst og afrejse.